ÅKE ANDRÉN STIFTELSEN

Stiftelsen bildades 2011 genom en donation från bankdirektören Åke Andrén, Värnamo. Stiftelsens ändamål är att främja dels konstnärlig forskning, utbildning och utveckling främst genom att årligen utgiva stipendier till lovande konstnärer, dels allmännyttig verksamhet av kulturell karaktär. Stipendiet på 500 000 kronor skall årligen utdelas under 50 år. Styrelsen utser stipendiat efter förslag från en jury, och man kan därför INTE ansöka om stipendium.

AKTUELLT

Juryn består 2016 av Jockum Nordström (konstnär), Ann-Sofi Noring (vice museichef vid Moderna Museet i Stockholm) och Karin Sidén (museichef vid Prins Eugens Waldemarsudde).

Åke Andrén Stiftelsen har för avsikt att 2017 dela ut ett stipendium till en ung, lovande konstnär, bosatt i Småland. Juryn består av Jonas Nilsson (konsthallchef Gislaved), Hans Fredholm (konstnär), Anneli Berglund (tf chef för Kalmar konstmuseum) och Martin Schibli (konstnärlig ledare för Växjö konsthall).